Nagła potrzeba zastrzyku gotówki bardzo często daje się zaspokoić wyłącznie za pomocą kredytu. Niestety, zdarza się, że banki nie są chętne do posłużenia nam pomocą, a firmy pożyczkowe pragną zagarnąć zbyt dużo do swoich kieszeni. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy istnieją jakiekolwiek sposoby na pożyczenie pieniędzy bez potrzeby odprowadzania podatku? Teoretycznie możliwość taka pozwoliłaby na zaspokojenie dziury w osobistym budżecie w najłagodniejszy z możliwych sposobów. W sytuacjach tego typu na horyzoncie bardzo często pojawia się idea pożyczki prywatnej. W pewnych okolicznościach taka pożyczka może zostać zupełnie zwolniona od podatku. Czy chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej? Zapraszamy!

Pożyczki prywatne od członków najbliższej rodziny

Tak samo jak w przypadku darowizn, gdy przychodzi nam pożyczyć pieniądze od członków najbliższej rodziny, podatek nie obowiązuje. Najbliższa rodzina to tak zwana grupa zerowa, której członkowie mogą przeprowadzać między sobą transakcje bez odprowadzania danin. Kto zalicza się do tego grona?

  • małżonkowie,
  • rodzeństwo,
  • zstępni (pokolenia od dzieci, do prawnuków i tak dalej),
  • wstępni (pokolenia od rodziców, do pradziadków i tak dalej),
  • pasierbowie,
  • ojczymowie,
  • macochy.

Na zasadach przynależności do grupy 0, pożyczając pieniądze między sobą, jej członkowie nie zapłacą ani grosza podatku. Warto jednak zaznaczyć, iż jest to możliwe zaledwie raz na pięć lat. Oprócz tego, gdy pożyczka jest większa niż 9637 zł, fakt jej istnienia należy zgłosić do Urzędu Skarbowego na łamach deklaracji PCC-3. Termin zgłoszenia to 14 dni od momentu zawarcia umowy. Należy wspomnieć w tym miejscu o ważnym przepisie, głoszącym, iż kwota 500 zł to maksymalna wartość, którą można pożyczyć bez sporządzania umowy. Prawo to nie jest powszechnie przestrzegane, podczas gdy jego respektowanie służy jedynie naszej ochronie. W sytuacji gdy dłużnik nie dopełni swoich zobowiązań posiadamy prawny dowód transakcji. Poza tym w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego odpowiedni dokument zostanie potraktowany jako dowód świadczący na korzyść zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Poza tym warto pamiętać, by wszelkich transakcji dokonywać drogą elektroniczną. Wręczenie gotówki do ręki nie jest akceptowanym sposobem pożyczenia środków, ani ich zwrotu.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż niezłożenie deklaracji PCC-S grozi karą nałożenia podatku wynoszącego 20% pożyczonej sumy.

Pożyczka od dalszej rodziny lub znajomych

Członkowie rodziny tacy jak teściowe, synowa oraz zięć, to członkowie tak zwanej pierwszej grupy podatkowej. Pożyczki w jej obrębie nie podlegają podatkowi, chyba, że kwota przewyższa 9637 zł. Wówczas danina wynosi 2%. Można jednak ominąć ten przepis rozbijając kredyt na kilku członków rodziny. Poza tym warto pamiętać, iż wspomniany wyżej podatek odprowadzany jest tylko od ewentualnej nadwyżki, a nie od całej kwoty.

Poza tym pieniądze można pożyczyć również od wujka albo szwagra. Pożyczka może wynieść jednak maksymalnie 5000 zł raz na trzy lata kalendarzowe lub 25 000 zł w przypadku, gdy środki te pożycza kolka osób. Jeśli górna granica tej kwoty została przekroczona należy opodatkować ją podatkiem wysokości 2% oraz złożyć deklarację PCC-3. Te same zasady dotyczą także pożyczek u znajomych oraz w związkowych kasach pożyczkowych.

Kary za nieprzestrzeganie prawa

Obowiązek zgłoszenia pożyczki leży na pożyczkobiorcy. W przypadku zarówno niedotrzymania zobowiązań, jak i nieprzestrzegania przepisów zostaje nałożona na niego kara. Należy jednak pamiętać, iż bierność ze strony pożyczkodawcy również może zakończyć się karą finansową.

Na przykład brak zgłoszenia pożyczki lub niewypełniania deklaracji PCC-3 grozi nałożeniem 20%-owego podatku na całą kwotę pożyczki.  Oczywiście to nie jedyny wymiar kary, jaki może zostać nałożony na osobę niewypełniającą prawa. Dodatkowo w wielu przypadkach oszustom przyznaje się grzywny, których wartość sięga do 15 milionów złotych.

Podstawa prawna

Czy chciałbyś dowiedzieć się u źródła, co na ten temat mówi prawo? Bardzo dobrze! Zapoznaj się z następującymi tekstami:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zobacz tekst ujednolicony), art. 9, ust. 1
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zobacz tekst ujednolicony), art. 9, pkt 10), lit. c)

Zapoznanie się ze źródłem obowiązujących przepisów oraz rzetelne zastosowanie ich w praktyce da Ci spokój oraz pewność, iż całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.

Podsumowanie

W związku z powyższym, pożyczenie pieniędzy od rodziny lub znajomych wydaje się być świetnym sposobem na załatanie dziury budżetowej. Rozwiązanie to nie pociąga za sobą żadnych odsetek, a w wielu sytuacjach nie wymaga ono nawet odprowadzenia podatku. Jeśli jednak obowiązek rozliczenia się istnieje, danina wynosi jedynie 2%. Tak niska wartość podatku jest niczym, w porównaniu z odsetkami zabieranymi przez instytucje finansowe udzielające pożyczek. Bez względu więc na zaistniałe okoliczności, przestrzeganie przepisów w tej materii opłaca. Podatek od pożyczki jest niski, podczas gdy kary za jego nieodprowadzenie potrafią mocno nadwyrężyć budżet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *