Czy słyszałeś kiedyś o licytacjach komorniczych? Są to licytacje, na których sprzedaje się dobra zajęte przez komorników. Klasyczne drogi uzyskania środków od dłużników na spłacenie zobowiązań wobec ich wierzycieli niejednokrotnie zawodzą. Wówczas komornicy zmuszeni są do zajęcia dóbr danej osoby oraz sprzedania ich w licytacji publicznej. Pieniądze uzyskane w ten sposób trafiają do wierzycieli zmuszając dłużnika do uregulowania swoich należności. Co możesz jednak uczynić, aby wziąć udział w tego typu licytacji? Co można na niej kupić? Zapraszamy do lektury!

Licytacje dotyczące nieruchomości

Informacja o nadchodzącej licytacji nieruchomości pojawia się przynajmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Tego typu zakup może okazać się z wszech stron opłacalny. Cena wywoławcza w przypadku pierwszej licytacji wynosi 75% realnej ceny, a w przypadku drugiej licytacji 2/3 ceny oszacowanej. Po dokonaniu zakupu nabywca dostaje rzecz jasna ‘czystą’ nieruchomość, to jest wolną od wszelkich zadłużeń.

Gdzie możesz znaleźć obwieszczenie o publicznej licytacji komorniczej? Informacji tego typu szukaj:

 • w lokalu władz gminy,
 • w dzienniku danej miejscowości,
 • na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej,
 • w budynku sądu.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w licytacji nieruchomości? Przede wszystkim należy złożyć zaliczkę o wysokości 10% sumy oszacowania. Dokonać tego trzeba jedną dobę przed licytacją lub wcześniej. W licytacji publicznej nie mogą wziąć udziału osoby, które licytują ruchomości tego samego właściciela. Poza tym do licytacji nie są dopuszczeni ci, którzy w celu nabycia nieruchomości potrzebują pozwolenia organu państwowego. Dotyczy to głównie obcokrajowców oraz osób planujących zakup działki rolnej.

Licytacje dotyczące ruchomości

Licytacjom podlegają także ruchomości, czyli dobra, które można fizycznie przenieść. Informacji na temat licytacji ruchomości najlepiej jest szukać jedynie na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Należy wykazać się w tej kwestii daleko idącą ostrożnością, jako że wielu oszustów próbuje spreparować oficjalne przedsięwzięcia tego typu, by zarobić nieuczciwe pieniądze.

Opis przedmiotu, który ma zostać sprzedany oraz wszystkie szczegóły dotyczące licytacji zostają zawarte na tak zwanym obwieszczeniu o licytacji. Znajdziesz tam informacje takie jak:

 • przedmiot, który ma zostać sprzedany,
 • termin licytacji,
 • adres lokalu, w którym zostanie przeprowadzona licytacja,
 • cenę wywołania oraz oszacowania,
 • warunki, na jakich licytacja zostanie przeprowadzona,
 • lokalizacja oraz daty, w których zainteresowani mogą dokonać oględzin ruchomości,
 • inne szczegóły oraz regulacje prawne.

Kwestia cen ma się podobnie jak w przypadku sprzedaży nieruchomości. Podczas pierwszej licytacji obowiązuje cena wywołania. Jest to najniższa kwota, za jaką można nabyć dany przedmiot. Wynosi ona 75% ceny oszacowania, czyli rzeczywistej wartości przedmiotu.

Jeśli nie udało się sprzedać ruchomości na łamach pierwszej licytacji, wierzyciel może poprosić o zorganizowanie drugiej. Wówczas kwota wywołania wyniesie połowę ceny oszacowania. Wartość licytowanych przedmiotów ustalana jest przez komornika.

W licytacjach nie mogą uczestniczyć następujące osoby:

 • komornicy,
 • małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo komornika przewodzącego przedsięwzięciu,
 • osoby pełniące swe urzędowe obowiązki w trakcie licytacji,
 • dłużnicy,
 • osoby licytujące w poprzedniej licytacji, która nie wywiązała się z jej warunków.

Tak samo jak w przypadku nieruchomości, chcąc przystąpić do licytacji ruchomości należy wpłacić zaliczkę wynoszącą 10% ceny oszacowania. Licytant ma na to czas do jednej doby przed rozpoczęciem licytacji. Wspomnianej rękojmi nie składa się jedynie wtedy, gdy wartość wszystkich przedmiotów przeznaczonych na sprzedaż jest niższa niż 5 tysięcy złotych. Jeśli danemu licytantowi nie udało się nabyć ruchomości, jego zaliczka jest mu zwracana. Z kolei rękojmia uczestnika, który wygrał licytację, odliczana jest od ostatecznej ceny nabycia.

Jeśli wartość danego przedmiotu jest niższa niż 500 zł, zwycięzca licytacji musi od razu za niego zapłacić. Gdy cena ruchomości jest wyższa, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia co najmniej 20% jej ceny. Resztę należności musi on przekazać kancelarii komorniczej następnego dnia. Wpłaty można dokonać także drogą elektroniczną, niemniej jednak trzeba zrobić to maksymalnie do godziny 18 w dzień po licytacji.

Wzięcie udziału w licytacji poprzez pełnomocnika

Jeśli nie możesz stawić się osobiście na licytacji, a zależy Ci na wzięciu w niej udziału, wyznacz pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać nadane jedynie w formie aktu notarialnego. Aby jednak było ono ważne, dokument musi zawierać oznaczenie licytowanej ruchomości lub nieruchomości. Kto może zostać Twoim pełnomocnikiem?  Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Także jeśli jesteś w związku małżeńskim i chcesz, aby dana nieruchomość lub ruchomość weszła do Waszego wspólnego majątku, wystarczy że na licytacji pojawi się jedno z Was. Jest jednak konieczne, aby w takiej sytuacji wysłannik posiadał odpowiedni dokument (na przykład zgodę na nabycie nieruchomości).

Zapoznaj się z przepisami

Uczestnictwo w publicznych licytacjach obarczone jest licznymi regulacjami prawnymi. Przed przystąpieniem do tego typu przedsięwzięcia zapoznaj się ze zobowiązaniami nakładanymi na licytantów. Dobra znajomość obowiązujących w tej kwestii przepisów z pewnością ułatwi cały proces. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *