Testament to pojęcie szeroko znane. Jego potoczne znaczenie jest dobrze rozumiane przez każdego z nas. Zapisywanie woli zmarłego to zwyczaj stary, lecz jednocześnie bardzo skuteczny i niezawodny. Jako że jednak korzystamy z testamentu, kiedy jego autor nie może już wpłynąć na treść dokumentu, jego tworzeniu warto poświęcić szczególną uwagę. Co zrobić, by wola osoby zmarłej została uznana za wartościową w świetle prawa? Jak przygotować testament? Serdecznie zapraszamy do lektury!

Czym jest testament?

Jak rozumieć słowo „testament” z prawnego punktu widzenia? Okazuje się, iż słowu temu możemy przypisać dwa znaczenia. Po pierwsze, testament to czynność prawna osoby fizycznej dysponującej swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wspomniana czynność musi jednak posiadać podstawowe cechy, aby mogła za testament uznana zostać. Jest ona aktem jednostronnym, czyli dokonywanym samodzielnie przez daną osobą. Czynność ta podejmowana jest na wypadek śmierci. W związku z powyższym nie wywołuje ona żadnych skutków za życia testatora, czyli autora testamentu. Ponadto, testator może w każdej chwili dokonać zmian w dokumencie. Edycje nie mogą zostać przeprowadzone przez nikogo, jedynie przez autora testamentu.

Drugie znaczenie terminu „testament” odnosi się po prostu do dokumentu zawierającego spisaną wolę testatora. Obydwie definicje związane są więc z tym samym zjawiskiem, niemniej jednak nieco rozdzielonym z punktu widzenia prawnego. Na szczęście rozumienie tej zawiłej nomenklatury nie jest koniecznie gwoli sporządzenia dobrego testament. Dodatkowo można liczyć na darmową pomoc specjalistów, którzy w razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie udzielą fachowego wsparcia.

Czy każdy może napisać testament?

Niestety, prawo to nie przysługuje każdemu. Jeśli jednak myślisz o stworzeniu testamentu, już sam ten fakt świadczy, iż prawdopodobnie jesteś do tego zdolny.

Możliwość spisania testamentu uzależniona jest przede wszystkim od posiadania pełnej zdolności czynności prawnych. Dzierży ją każda osoba, która ukończyła 18 lat, chyba że wcześniej weszła w związek małżeński. Pełnej zdolności czynności prawnych nie mają oczywiście jednostki ubezwłasnowolnione.

Co więcej, kandydat na testatora powinien cechować się wolą testowania. Co to oznacza? Krótkimi słowy, jest to świadomość decydowania o losach majątku.

Rodzaje testamentów

Wyróżnia się dwa główne rodzaje testamentów, podczas gdy obydwa z nich w świetle prawa posiadają taką samą moc:

  1. Testament holograficzny. Jest to testament spisany własnoręcznie. Wyrażenie to należy rozumieć jednak w pełni dosłownie. „Własnoręcznie” oznacza za pomocą przyboru do pisania, na kartce papieru. Dokumenty stworzone na komputerach oraz maszynach do pisania nie zostaną rozpatrzone. Niestety jednak, praktyka pokazuje, iż nawet „własnoręczne” wykonanie testamentu może okazać się niewystarczające. Testamenty holograficzne są bardzo łatwe do podważenia. Kwestię tę omówimy w kolejnym śródtytule.
  2. Testament notarialny. Ten typ testamentu – o ile zostanie odpowiednio wykonany – stanowi skuteczne i niepodważalne rozwiązanie. Jaka sama jego nazwa wskazuje, jest on przygotowywany z pomocą notariusza. Co ciekawe, aby dokument był ważny, notariusz po jego sporządzeniu musi głośno go odczytać. Następnie spadkodawca składa pod testamentem podpis i umowa staje się prawomocna. Usługa tego typu kosztuje około 250 zł.

Kiedy testament nie jest ważny?

W niektórych przypadkach prawomocność testamentu może zostać podważona. Zdarza się na przykład, że dokument napisała osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca praw do danego majątku. Zdecydowanie częściej jednak do unieważnienia testamentu dochodzi wtedy, gdy okazuje się, iż testator sporządził go nieświadomie lub z przymusu.

W tym miejscu warto wspomnieć o testamentach holograficznych opisanych w poprzednim śródtytule. Dokumenty tego typu stosunkowo łatwo jest podważyć, czego nie omieszkują czynić przede wszystkim osoby roszczące sobie prawo do udziale w spadku. Testament spisany bez odpowiedniej wiedzy prawnej prawdopodobnie będzie zawierał błędy lub niejasności, co żądni zysku krewni mogą łatwo wykorzystać.

Czy osoby nieuwzględnione w testamencie mogą zostaną pominięte w rozdziale majątku?

Wiele osób chcąc zaafiszować niechęć do jednego z dzieci, pomija je w testamencie. Przyczyn takiego posunięcia może być oczywiście wiele, lecz najczęściej prowadzą do niego właśnie rodzinne niesnaski. Bez względu jednak na pobudki pominięcia w testamencie członka najbliższej rodziny, osobie taka może liczyć na udział w spadku. Być może brzmi to absurdalnie, lecz tak kwestię tę tłumaczy prawo. Pominięcie kogoś w spadku nie jest równoznaczne z wydziedziczeniem.

Naturalnym staje się więc pytanie: Jak można kogoś wydziedziczyć? Takiego działania można dokonać jedynie wtedy, gdy dana osoba dopuściła się rażącego postępowania. Ostateczną decyzję w tej sprawie może podjąć jedynie sąd.

Gdzie przechować testament?

Doświadczenie jasno pokazuje, że dokumenty tego typu najlepiej jest zdeponować u notariusza. Warto postąpić w ten sposób nawet wtedy, gdy nie brał on udziału w spisywaniu testamentu. Pozostawienie spisanej woli zmarłego u notariusza pozwoli na jej późniejsze łatwe odnalezienie. Jak to działa? Jeśli testator wyrazi na to zgodę, notariusz wpisze go do Notarialnego Rejestru Testamentów. Operacja ta nie kosztuje ani grosza. Zapłacić należy jedynie za wyciągnięcie konkretnej przechowywanej informacji. Operacja taka kosztuje około 150 zł.

Czy zastanawiasz się nad spisaniem testamentu? Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu pomogliśmy Ci w podjęciu właściwych kroków. Jeśli wciąż jednak masz jakieś wątpliwości dotyczące spisania woli zmarłego, skorzystaj z profesjonalnej pomocy bezpłatnych doradców prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *